ГОРОХ — МОРФЕМІКА

горох — корінь

Приклади слів із коренем «горох»

Слово Морфемна структура
горо́хвяний /горо́х/в+ян*ий
горо́хвяник /горо́х/в+ян+ик
горо́ховий /горо́х/ов*ий
горохви́ння /горох/в+и́нн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.