ГОРОБ — МОРФЕМІКА

гороб — корінь

Приклади слів із коренем «гороб»

Слово Морфемна структура
горо́бчичок /горо́б/ч+ич+ок
горобе́йник /гороб/е́й+ник
гороби́на /гороб/и́н*а
гороби́нник /гороб/и́н+н+ик
горобчи́ха /гороб/ч+и́х*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.