ГОРБ — МОРФЕМІКА

горб — корінь

Приклади слів із коренем «горб»

Слово Морфемна структура
горбу́ша /горб/у́ш*а
згорба́титися з/горб/а́т+и+ти+ся
пагорбкува́тий па/горб/к+ува́т*ий
погорба́тілий по/горб/а́т+і+л*ий
погорба́тіти по/горб/а́т+і+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.