ГНІТ — МОРФЕМІКА

гніт — корінь

Приклади слів із коренем «гніт»

Слово Морфемна структура
гнітю́че /гніт/ю́ч+е
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.