ГНИЛЯЧЧЯ — МОРФЕМІКА

гниля́ччя — /гни/л+я́чч*я

гни — корінь.
л — суфікс.
ячч — суфікс.
я — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.