ГВИНТ — МОРФЕМІКА

гвинт — корінь

Приклади слів із коренем «гвинт»

Слово Морфемна структура
гвинті́вочка /гвинт/і́в+оч+к*а
гвинті́вочний /гвинт/і́в+оч+н*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.