ВІЯТИ — МОРФЕМІКА

ві́яло — /ві́/j+а+л*о

ві — корінь.
j — суфікс.
а — суфікс.
л — суфікс.
о — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.