ВІЯЛЬЦЕ — МОРФЕМІКА

ві́яльце — /ві́/j+а+ль+ц*е

ві — корінь.
j — суфікс.
а — суфікс.
ль — суфікс.
ц — суфікс.
е — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.