ВІЗАНТ — МОРФЕМІКА

візант — корінь

Приклади слів із коренем «візант»

Слово Морфемна структура
візантині́ст /візант/ин+і́ст
візантині́стка /візант/ин+і́ст+к*а
візанті́йство /візант/і́й+ств*о


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.