ВІДСПІВУВАННЯ — МОРФЕМІКА

відспі́вування — від+с/пі́/в+ува+нн*я

від — префікс.
с — префікс.
пі — корінь.
в — суфікс.
ува — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.