ВІДДАЛЕКИ — МОРФЕМІКА

віддалеки́ — від/дал/ек+и́

від — префікс.
дал — корінь.
ек — суфікс.
и — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.