ВІДВІЙКИ — МОРФЕМІКА

відві́йки — від/ві́/й+к*и

від — префікс.
ві — корінь.
й — суфікс.
к — суфікс.
и — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.