ВШИВАЛЬНИЧОК — МОРФЕМІКА

вшива́льничок — в/ши/ва́+льн+ич+ок

в — префікс.
ши — корінь.
ва — суфікс.
льн — суфікс.
ич — суфікс.
ок — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.