ВПРОВАДЖЕНИЙ — МОРФЕМІКА

впрова́джений — в+про/ва́дж/ен*ий

в — префікс.
про — префікс.
вадж — корінь.
ен — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.