ВПОРЯДКОВАННЯ — МОРФЕМІКА

впорядко́вання — в+по/ряд/к+о́ва+нн*я

в — префікс.
по — префікс.
ряд — корінь.
к — суфікс.
ова — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.