ВОЙ — МОРФЕМІКА

вой — корінь

Приклади слів із коренем «вой»

Слово Морфемна структура
войовни́чий /вой/ов+ни́ч*ий
завойо́вництво за/вой/о́в+ниц+тв*о
завойо́вницький за/вой/о́в+ниць+к*ий
по-войовни́чому по-/вой/ов+ни́ч+ому

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.