ВОЗЗ'ЄДНУВАЧ — МОРФЕМІКА

возз'є́днувач — воз+з'/є́дн/ува+ч

воз — префікс.
з — префікс.
єдн — корінь.
ува — суфікс.
ч — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.