ВОЗЗ'ЄДНАННЯ — МОРФЕМІКА

возз'є́днання — воз+з'/є́дн/а+нн*я

воз — префікс.
з — префікс.
єдн — корінь.
а — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.