ВМ'ЯТИНКА — МОРФЕМІКА

вм'я́тинка — в/м'я́/т+ин+к*а

в — префікс.
м'я — корінь.
т — суфікс.
ин — суфікс.
к — суфікс.
а — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.