ВКРИВАЮЧИ — МОРФЕМІКА

вкрива́ючи — в/кри/ва́+j+уч*и

в — префікс.
кри — корінь.
ва — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
и — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.