ВКРИВАЛЬЦЕ — МОРФЕМІКА

вкрива́льце — в/кри/ва́+ль+ц*е

в — префікс.
кри — корінь.
ва — суфікс.
ль — суфікс.
ц — суфікс.
е — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.