ВИСУВАНСЬКИЙ — МОРФЕМІКА

висува́нський — ви/су/ва́+н+ськ*ий

ви — префікс.
су — корінь.
ва — суфікс.
н — суфікс.
ськ — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.