ВИСТРУНЧИВШИСЬ — МОРФЕМІКА

ви́струнчившись — ви́/струн/ч+и+вш+и+сь

ви — префікс.
струн — корінь.
ч — суфікс.
и — суфікс.
вш — суфікс.
и — суфікс.
сь — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.