ВИСПОВІДАТИ — МОРФЕМІКА

ви́сповідати — ви́+с+по/від/а+ти

ви — префікс.
с — префікс.
по — префікс.
від — корінь.
а — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.