ВИПРАВЛЯЧ — МОРФЕМІКА

виправля́ч — ви/правл/я́+ч

ви — префікс.
правл — корінь.
я — суфікс.
ч — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.