ВИН — МОРФЕМІКА

вин — корінь

Приклади слів із коренем «вин»

Слово Морфемна структура
безневи́нний без+не/ви́н/н*ий
безневи́нно без+не/ви́н/н+о
безневи́нність без+не/ви́н/н+ість
ви́нничка /ви́н/н+ич+к*а
винува́тець /вин/ува́т+ець
винува́тити /вин/ува́т+и+ти
винува́тиця /вин/ува́т+иц*я
винува́тниця /вин/ува́т+ниц*я
винува́тіший /вин/ува́т+іш*ий
звинува́чення з/вин/ува́ч+енн*я
звинува́чувати з/вин/ува́ч+ува+ти
невинува́тість не/вин/ува́т+ість
обвинува́чення об/вин/ува́ч+енн*я
обвинува́чуваний об/вин/ува́ч+ува+н*ий
обвинува́чування об/вин/ува́ч+ува+нн*я
обвинува́чуватися об/вин/ува́ч+ува+ти+ся
пови́нен по/ви́н/ен
повинува́тити по/вин/ува́т+и+ти
повинува́чений по/вин/ува́ч+ен*ий
прови́нно про/ви́н/н+о
співвинува́тець спів/вин/ува́т+ець
співвинува́тиця спів/вин/ува́т+иц*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.