ВИЛАДНАВШИСЬ — МОРФЕМІКА

ви́ладнавшись — ви́/лад/н+а+вш+и+сь

ви — префікс.
лад — корінь.
н — суфікс.
а — суфікс.
вш — суфікс.
и — суфікс.
сь — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.