ВИЗВОЛЕННИЙ — МОРФЕМІКА

визволе́нний — ви+з/вол/е́нн*ий

ви — префікс.
з — префікс.
вол — корінь.
енн — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.