ВИЖИВИЧИТИ — МОРФЕМІКА

ви́живичити — ви́/жи/в+ич+и+ти

ви — префікс.
жи — корінь.
в — суфікс.
ич — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.