ВИДОЛИНОЧОК — МОРФЕМІКА

ви́долиночок — ви́/дол/ин+оч+ок

ви — префікс.
дол — корінь.
ин — суфікс.
оч — суфікс.
ок — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.