ВЕРХ — МОРФЕМІКА

верх — корінь

Приклади слів із коренем «верх»

Слово Морфемна структура
ве́рхівень /ве́рх/ів+ень
верхови́нець /верх/ов+и́н+ець
верхови́нка /верх/ов+и́н+к*а
верхови́нський /верх/ов+и́н+ськ*ий
верхоту́ра /верх/оту́р*а
верхі́в'я /верх/і́в+'j*а
верхі́вка /верх/і́в+к*а
верхі́вковий /верх/і́в+к+ов*ий
зве́рх з/ве́рх/
міжповерхо́вий між+по/верх/о́в*ий
назве́рх на+з/ве́рх/
поверхне́во по/верх/н+е́в+о
поверхо́вний по/верх/о́в+н*ий
поверхо́вно по/верх/о́в+н+о


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.