ВАЛЯНЦІ — МОРФЕМІКА

ва́лянець — /ва́л/я+н+ець

вал — корінь.
я — суфікс.
н — суфікс.
ець — суфікс.

ва́лянці — /ва́л/я+н+ц*і

вал — корінь.
я — суфікс.
н — суфікс.
ц — суфікс.
і — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.