ВАЗ — МОРФЕМІКА

ваз — корінь

Приклади слів із коренем «ваз»

Слово Морфемна структура
вазо́н /ваз/о́н
вазо́ник /ваз/о́н+ик
вазо́новий /ваз/о́н+ов*ий
вазо́нок /ваз/о́н+ок
вазо́нчик /ваз/о́н+чик

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.