ВАДЖ — МОРФЕМІКА

вадж — корінь

Приклади слів із коренем «вадж»

Слово Морфемна структура
ви́провадження ви́+про/вадж/енн*я
випрова́джувати ви+про/ва́дж/ува+ти
впрова́джений в+про/ва́дж/ен*ий
впрова́дження в+про/ва́дж/енн*я
впрова́джувати в+про/ва́дж/ува+ти
відпрова́джувати від+про/ва́дж/ува+ти
допрова́джувати до+про/ва́дж/ува+ти
запрова́джений за+про/ва́дж/ен*ий
запрова́дження за+про/ва́дж/енн*я
напрова́джувати на+про/ва́дж/ува+ти
опрова́джувати о+про/ва́дж/ува+ти
перепрова́джений пере+про/ва́дж/ен*ий
перепрова́джувати пере+про/ва́дж/ува+ти
повідпрова́джувати по+від+про/ва́дж/ува+ти
позапрова́джувати по+за+про/ва́дж/ува+ти
припрова́джений при+про/ва́дж/ен*ий
припрова́дження при+про/ва́дж/енн*я
припрова́джувати при+про/ва́дж/ува+ти
спрова́джений с+про/ва́дж/ен*ий
спрова́джувати с+про/ва́дж/ува+ти
упрова́джений у+про/ва́дж/ен*ий
упрова́дження у+про/ва́дж/енн*я
упрова́джувати у+про/ва́дж/ува+ти
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.