ВАД — МОРФЕМІКА

вад — корінь

Приклади слів із коренем «вад»

Слово Морфемна структура
прова́дячи про/ва́д/яч+и
спрова́дивши с+про/ва́д/и+вш+и
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.