БІЛЬШОВИЗУВАТИ — МОРФЕМІКА

більшовизува́ти — /біль/ш+ов+из+ува́+ти

біль — корінь.
ш — суфікс.
ов — суфікс.
из — суфікс.
ува — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.