БІГУНКА — МОРФЕМІКА

бігу́нка — /біг/у́н+к*а

біг — корінь.
ун — суфікс.
к — суфікс.
а — закінчення (флексія).

бігунки́ — /біг/ун+к*и́

біг — корінь.
ун — суфікс.
к — суфікс.
и — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.