БУД — МОРФЕМІКА

буд — корінь

Приклади слів із коренем «буд»

Слово Морфемна структура
безпробу́дний без+про/бу́д/н*ий
безпробу́дно без+про/бу́д/н+о
бу́дучина /бу́д/уч+ин*а
бу́дучність /бу́д/уч+н+ість
бу́дущина /бу́д/ущ+ин*а
буди́льник /буд/и́+льник
буди́нок /буд/и́нок
буди́ночок /буд/и́ноч+ок
будо́ва /буд/о́в*а
будіве́льний /буд/ів+е́ль+н*ий
будіве́льник /буд/ів+е́ль+н+ик
будіве́льницький /буд/ів+е́ль+н+иць+к*ий
будіве́льниця /буд/ів+е́ль+н+иц*я
будівни́к /буд/ів+н+и́к
відбудо́вниця від/буд/о́в+н+иц*я
відбудо́вчий від/буд/о́в+ч*ий
забудо́вниця за/буд/о́в+ниц*я
небудіве́льний не/буд/ів+е́ль+н*ий
непробу́дно не+про/бу́д/н+о
побудо́ва по/буд/о́в*а
розбудо́вуючись роз/буд/о́в+у+j+уч+и+сь


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.