БУВАЄ — МОРФЕМІКА

бува́ло — /бу/ва́+л+о

бу — корінь.
ва — суфікс.
л — суфікс.
о — суфікс.

бува́є — /бу/ва́+j*е

бу — корінь.
ва — суфікс.
j — суфікс.
е — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.