БУВАЛЕЦЬ — МОРФЕМІКА

бува́лець — /бу/ва́+л+ець

бу — корінь.
ва — суфікс.
л — суфікс.
ець — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.