БУБЛЕЙНИК — МОРФЕМІКА

бубле́йник — /бубл/е́й+ник

бубл — корінь.
ей — суфікс.
ник — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.