БРОНЬОВИК — МОРФЕМІКА

броньови́к — /бронь/ов+и́к

бронь — корінь.
ов — суфікс.
ик — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.