БРОД — МОРФЕМІКА

брод — корінь

Приклади слів із коренем «брод»

Слово Морфемна структура
броди́льня /брод/и́+льн*я
бродя́жити /брод/я́ж+и+ти
бродя́жка /брод/я́ж+к*а
бродя́жництво /брод/я́ж+н+иц+тв*о
бродя́жницький /брод/я́ж+н+иць+к*ий
побродя́жити по/брод/я́ж+и+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.