БРАТ — МОРФЕМІКА

брат — корінь

Приклади слів із коренем «брат»

Слово Морфемна структура
бра́тки /бра́т/к*и
брата́нич /брат/а́н+ич
брате́рній /брат/е́р+н*ій
брате́рство /брат/е́р+ств*о
брату́ньо /брат/у́нь*о
по-брате́рськи по-/брат/е́р+ськ+и
по-брате́рському по-/брат/е́р+ськ+ому
побрати́м по/брат/и́м
побрати́мець по/брат/и́м+ець
побрати́мство по/брат/и́м+ств*о
побрати́мський по/брат/и́м+ськ*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.