БОЙ — МОРФЕМІКА

бой — корінь

Приклади слів із коренем «бой»

Слово Морфемна структура
бойови́зм /бой/ов+и́зм
забо́йщик за/бо́й/щик
найбойові́ший най/бой/ов+і́ш*ий
побойови́ще по/бой/ов+и́щ*е

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.