БЛЮ — МОРФЕМІКА

блю — корінь

Приклади слів із коренем «блю»

Слово Морфемна структура
блюво́та /блю/в+о́т*а
блюво́тина /блю/в+о́т+ин*а
блюво́тний /блю/в+о́т+н*ий
блювоти́ння /блю/в+от+и́нн*я
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.