БЛИСКАВКОВИЙ — МОРФЕМІКА

блискавко́вий — /блиск/а+в+к+о́в*ий

блиск — корінь.
а — суфікс.
в — суфікс.
к — суфікс.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.