БЛИСКАВИЧНО — МОРФЕМІКА

блискави́чно — /блиск/а+в+и́ч+н+о

блиск — корінь.
а — суфікс.
в — суфікс.
ич — суфікс.
н — суфікс.
о — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.