БИЛ — МОРФЕМІКА

би́ло — /би́/л*о

би — корінь.
л — суфікс.
о — закінчення (флексія).

бил — корінь

Приклади слів із коренем «бил»

Слово Морфемна структура
били́нний /бил/и́н+н*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.