БЕЗПРОВИННЯ — МОРФЕМІКА

безпрови́ння — без+про/ви́нн/*я

без — префікс.
про — префікс.
винн — корінь.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.